"Marton start met een grondige opname van de te verrichten werkzaamheden, waarna een gedetailleerde offerte wordt verstrekt. Een onderscheidende start, dat vertrouwen wekt. Na het verstrekken van de opdracht is Marton conform afspraak met de werkzaamheden gestart....